Velg visning:
Du har valgt:

QSFP-DD/OSFP/QSFP56

 

QSFP-DD er en transceiver for 200, 400 eller 800 Gbps i form av et antall kanaler à 25, 50 eller 100 Gbps. Tversnittet er det samme som andre QSFP-typer men den er noe lenger. Konnektortypen kan være LC duplex, dobbel LC duplex, ulike MPO-varianter eller nyere typer som CS og SN.

 

OSFP er en transceiver for 400 eller 800 Gbps i form av åtte kanaler à 50 eller 100 Gbps. Den er noe større enn QSFP-variantene. Konnektortypen kan være LC duplex, dobbel LC duplex eller MPO-16.

 

QSFP56 er en transceiver for overføring av 200 Gbps i form av fire kanaler à 50 Gbps. Størrelsen er den samme som QSFP+/QSFP10 og QSFP28. Konnektortypen er LC duplex eller MPO-12.

 

Dersom du er interessert i å finne ut mer om de ulike transceivertypene så kan du lese mer om dem i denne artikkelen. Vi har også laget en liten artikkel om transceiverkompabilitet, som godt kan være til nytte dersom det er noe du lurer på.

Produktvelger/filter

Feltene for produktvelger/filter er nå flyttet opp til venstre. Kryss av ønskede kriterier så snevres utvalget inn. Til slutt vil du stå igjen med den eller de transceiverne som er best tilpasset ditt behov.

 

Tips: For å komme direkte til et spesifikt produkt med en bestemt koding og CWDM-/DWDM-kanal må du fjerne haken for "Grupper varianter".