TESTLAB

Vi fått oss en stor testlab hvor vi har mye bra utstyr for testing av utstyr. 

Service på skjøtemaskiner

Fiberworks tilbyr service og reparasjoner på skjøtemaskiner fra Sumitomo.

 

Optisk nettverksdesign/ - analyse for WDM

Når man skal sette i drift en ny optisk forbindelse vil man ofte benytte flere ulike fiberseksjoner som man har varierende grad av nøyaktig informasjon om.

Fiberanalyse for WDM

Når man skal sette i drift en ny optisk forbindelse vil man ofte benytte flere ulike fiberseksjoner som man har varierende grad av nøyaktig informasjon om.