Fiberanalyse : Test av CWDM og DWDM-systemerFiberanalyse : Test av CWDM og DWDM-systemer

 

 

Et must for nye samband

 

Når man skal sette i drift en ny optisk forbindelse vil man ofte benytte flere ulike fiberseksjoner som man har varierende grad av nøyaktig informasjon om. 

WDM-systemer har dessuten andre og litt høyere krav til fiberen enn énkanalsystemer. Før man setter i drift en ny WDM-forbindelse bør man derfor verifisere at fiberen er brukbar til dette.

Fiberworks tilbyr derfor en fiberanalyse hvor nøyaktige målinger sammen med avanserte matematiske modeller gir et klart bilde av fiberen.

En rapport hvor dette blir formidlet i klartekst sammen med ekspertvurdering av fiberens egnethet for CWDM/DWDM gir trygghet om at den nye forbindelsen vil fungere problemfritt i mange år.
 

Hva en fiberanalyse avslører

 • Fiber med høy demping på grunn av aldring.
 • Dårlige fiberskjøter.
 • Lokalisering og karakterisering av alle patchesnorer.
 • Faktisk fiberlengde ende-til-ende.
 • Demping ende-til-ende.
 • Refleksjonspunkter f.eks. på grunn av ulike fibertyper underveis.
 • Tilstedeværelse av «water peak», også på delstrekninger
 • Beregninger av demping ved alle CWDM-bølgelengder.

   

Ekstraservice

 

Én skitten eller skadet konnektor kan  gi mange dB tap, noe som kan være nok til å ødelegge dempingsbudsjettet for en WDM-link. En fiberanalyse fra Fiberworks inkluderer derfor også en sjekk av tilgjengelige konnektorer med videoprobe og vask om nødvendig.

 

 

 

Rapport som kan brukes til noe

 

Det synlige resultatet av en fiberanalyse for WDM er en utførlig men lettfattelig rapport med

 • detaljerte måleresultater,
 • tolkning av resultatene i klartekst inkludert eventuelle anbefalinger til utbedringer,
 • estimering av demping for alle CWDM-bølgelengder,
 • vurdering av fiberens totale egnethet for WDM.

 

 

 

 

Kontakt oss

Ta kontakt dersom du lurer på noe eller vil gjøre en avtale.

 

 

 

 

 

 

Trond Lieng

Produktsjef for transceivere

Tlf  408 56 979

epost: trond@fiberworks.no