Kvalitetsleverandør til ditt fibernett!

Norges største utvalg i transceivere

Fiberworks leverer kostnadseffektive løsninger av høy kvalitet til fiberoptikkmarkedet

Vårt produktspekter omfatter optiske komponenter, kostnadseffektive xWDM løsninger, test og måleinstrumenter, komponenter for transmisjons- og aksessløsninger innenfor tele- og datakommunikasjon.

Vi vil til enhver tid tilstrebe å yte god service ovenfor kundene våre og levere kostnadseffektive produkter og løsninger etter kundens behov. Vi har kompetansen til å bistå helt fra produktutvikling, via leveranse og til testing av sluttinstallasjonene.

Fullservice fiberoptikk

Stort utvalg og rask levering

Vi har over 10.000 varenummer
tilgjengelig i nettbutikken. Likevel blir
over 75% av bestillingene sendt
innen én virkedag. I Osloområdet
vil du vanligvis ha varene i hende
etter få timer.

Les mer >

RASK LEVERING

Lager sentralt i Oslo.

Åpent hverdager fra kl. 07–16.

Våre kunder

Våre kunder er bredbånd- og teleoperatører, datasenter, installatører/entreprenører, olje & offshore og system integratorer We are known for fast delivery of quality products which we deliver direct to end-users or via distributors and dealers in Norway, across Scandinavia and Europe – all backed by reliable services and training.

Leverandører og samarbeidsparter

Våre Suppliers and Partners av optiske komponenter og systemer, test- & måleinstrumenter og fiberskjøtemaskiner. De er lokalisert i Kina, Hong Kong, Japan, India, Korea, USA, Canada, Storbritannia, Norge, Sverige, Italia, Nederland og Polen. 70% av vårt produktsalg er vårt eget brand Fiberworks, disse produktene er enten OEM produkter eller produkter som blir produsert iht. vårt design og spesifikasjoner.

Optisk trygghet fra Fiberworks

0

Garantert 100%
kompatibilitet

0

Omfattende
garantier

0

Omfattende
lager

0

Levering
neste dag

0

ISO-sertifisert produksjon

0

Ekstern
omkoding med
oppdatert
kodedatabase

Fiberworks er sertifisert i henhold til ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015. Vi tar kvalitet og miljø på alvor og skal etterspørre varer og tjenester som er produsert på en samfunnsansvarlig måte. Vi skal stille miljøkrav til alle våre leverandører ved kjøp av handelsvarer, men også for våre leverandører knyttet til drift.

Underleverandører blir revidert med jevne mellomrom, og produktene kontrolleres batchvis.

Miljøpolicy

Fiberworks skal etterspørre varer og tjenester som er produsert på en samfunnsansvarlig måte. Vi skal stille miljøkrav til alle våre leverandører ved kjøp av handelsvarer, men også for våre leverandører knyttet til drift.

Les om vår kvalitetspolicy og våre miljøkrav her >

Åpenhetsloven

Fiberworks er i gang med arbeidet med å oppfylle de kommende kravene i Åpenhetsloven.
 

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven er lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Bakgrunnen for loven er å sikre at norske virksomheter tar helhetlig ansvar for sine verdikjeder, og løpende gjennomfører menneskerettslige aktsomhetsvurderinger i disse. Vi gjennomfører aktsomhetsvurderinger i tråd med kravene i åpenhetsloven §4.

 

I vårt interne regelverk er det fastsatt at vi forplikter oss til å følge grunnleggende menneskerettigheter i henhold til FNs menneskerettighetserklæring, herunder FNs barnekonvensjon art. 32, samt ILOs konvensjoner nr 29, 87, 100, 105, 111, 138 og 182.

 

Vi har utarbeidet Etiske retningslinjer for handel og menneskerettigheter. Denne kan leveres ved forespørsel.

 

Her finner du Åpenhetsloven på Lovdata: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2021-06-18-99

 

Aktsomhetsvurdering fra Fiberworks AS

I henhold til den nye Åpenhetsloven jobber vi bevisst med å kartlegge og vurdere eventuelle negative påvirkninger/skader i egen virksomhet, leverandørkjede og forretningsforbindelser.

 

Det skal iverksettes tiltak for å forebygge, redusere eller stanse negative påvirkninger/skader.

 

Vår rapport kan lastes ned HER.

Les mer om detteVis mindre...

En del av det ledende investeringsselskapet LIFCO

I 2017 ble Fiberworks kjøpt opp av det ledende investeringsselskapet Lifco, som kjøper og utvikler markedsledende nisjebedrifter med potensial til å levere bærekraftig vekst.

Oppkjøpet styrker Fiberworks konkurranseevne og skaper flere muligheter.

Blant andre fordeler har våre kunder nå tilgang til globale leveranser gjennom de 140 søsterselskapene som er en del av Lifco Group.

30 år innen fiberoptikk

30 years of Fiberworks

NYHETER FRA FIBERWORKS

Siste nytt om produkter, eventer og Fiberworks-teamet.

Les mer >

BLI KUNDE

Siste nytt om produkter, arrangementer og Fiberworks-teamet.

Les mer >