10G Tunable DWDM

Disse transceiverne støtter i tillegg til 10 Gigabit Ethernet også 10G Fibre Channel, STM-64 og OTU-2. De kan tunes til en bestemt DWDM-bølgelengde i nettverksutstyr som støtter tunable XFP'er i henhold til SFF-8477 eller ved hjelp av vår kodeboks.