Optiske effektmålere

 

Et av de viktigste verktøyene innen fiberoptikken er et effektmeter som måler hvor kraftig lyset på fiberen er. For at det skal gi riktig svar er det viktig at instrumentet er kalibrert for den bølgelengden man skal måle.

 

 Vi leverer optiske effektmålere og effektmeter fra kvalitetsmerker som VeEX og Optoware.