Fiberworks er endelig miljøsertifisert!

 

 

Fiberworks tar sitt grønne ansvar på alvor ved å blant annet bruke transportleverandører som er opptatt av miljø og bærekraft og ved å forsøke å begrense unødvendig avfall, og i mars 2021 ble vi endelig sertifisert i henhold til ISO 14001:2015.

 

 

- Dette er vi veldig stolte av. Det er viktig for oss og for kundene våre at vi tar miljø og bærekraft på alvor, og med dette sertifikatet bekrefter vi at vi tar ansvar i klima og miljøsaker, sier daglig leder Roger Wahlgren.

 

Vi har vært sertifiserte innen Ledelsessystemet ISO 9001 / Kvalitet siden 2017, men ønsker nå å også fokusere mer på miljø. Denne høsten ble vi endelig miljøsertifiserte i henhold til NS-EN ISO 14001 / Miljø.

 

Hva betyr ISO-14001?

 

Men hva innebærer egentlig ISO-14001-sertifiseringen? Dette er den internasjonale standarden for miljøstyring. Den viser at bedriften har innført en god praksis for proaktiv styring av virksomhetens innvirkning på det ytre miljøet. Selve sertifiseringen blir utført av en tredjepart, noe som gjør at kunder kan stole på at bedriften jobber med å redusere hele verdikjedens miljøbelastning til et minimum. Det er revisjonsfirmaet Kiwa Norge som står bak miljøsertifiseringen av Fiberworks.

Denne formen for miljøledelse er generell, noe som betyr at den passer for organisasjoner i alle typer næringer. Sertifiseringen er utviklet av den Internasjonale Organisasjon for Standardisering (ISO).

ISO 14001 krever klare miljømålsetninger og etablerte ledelsessystemer for å nå disse målsetningene. Hovedelementene i standarden er miljøpolitikk, planlegging, iverksettelse, kontroll og evaluering.

 

 

"Det er viktig for oss og for kundene våre at vi tar miljø og bærekraft på alvor,

og med dette sertifikatet bekrefter vi at vi tar ansvar i klima og miljøsaker."

 

Miljøansvaret i Fiberworks ligger hos alle ansatte. Vi er alle sammen ansvarlig for å tenke over eventuelle miljøkonsekvenser for alt vi gjør i arbeidssammenheng og i hverdagen. Vårt mål er at alle våre produkt og tjenesteleverandører har en klar miljøstrategi eller aller helst er miljøsertifisert. På denne måten kan vi forsøke å minske vårt miljøavtrykk. Vi passer i tillegg på å redusere emballasje der vi kan, i tillegg til at vi kildesorterer alt avfall vi har både på kontor og på lager.

- Det handler om å ta et bevisst ansvar, som å redusere klimautslipp og avfallsmengde. Vi vet at arbeidstakere i dag ønsker at bedriften skal være verdidrevet og orientert mot flere mål enn de rent forretningsmessige. Det gir en god energi i organisasjonen", sier Wahlgren om hvorfor Fiberworks har valgt å bli miljøsertifisert.

- Vi hadde gode miljøstyringssystemer før vi ble ISO 14001-sertifisert, men gjennom sertifiseringen har vi lært enda mer og satt flere tiltak i system, forteller han.

.

 

 

Hva har vi gjort for å oppnå dette?

 

Vi har utarbeidet en spesifikk kvalitets- og miljøpolicy for bedriften. Dette forteller selskapets eksterne og interne interessenter hvordan vi tar vår del av samfunnsansvaret for at våre produkter og tjenester er bærekraftige. Vi har et særlig ansvar i forbindelse med transport og emballasje, og vi jobber aktivt med våre leverandører for å sørge for at hele verdikjeden er i tråd med våre verdier.  Det viser seg å være mer og mer viktig for våre kunder at vi tar miljø på alvor, og man kan stå i fare for å miste anbud dersom en slik sertifisering ikke er på plass. Derfor er dette en veldig viktig milepæl for oss i jobben med å få en enda bedre posisjon i markedet.

 

Vi ser fram til å jobbe videre med å øke både vår egen, våre kunder og våre leverandørers miljøfokus samtidig som vi sikrer våre kunder topp kvalitet på produkter og tjenester.

 

Last gjerne ned sertifikatet her

 

Ta gjerne kontakt med oss dersom det er noe du lurer på. Du når oss lett på telefon 23 03 53 30 og på salg@fiberworks.no