Optisk dempingsmåling

For å måle dempingen over en fiber trenger man en lyskilde og et tilhørende effektmeter. Enten i to separate enheter eller i en samlet enhet med begge deler innebygd.