Luftkompressorer

 

En luftkompressor er en enhet som konverterer strøm (ved hjelp av en elektrisk motor, diesel- eller bensinmotor, etc.) til potensiell energi lagret i trykkluft. Ved en av flere metoder tvinger en luftkompressor mer og mer luft inn i en lagertank, noe som øker trykket. Når tankstrykket når sin konstruerte øvre grense, slås luftkompressoren av. Den komprimerte luften holdes da i tanken til den blir brukt. Energien i komprimert luft kan brukes til en rekke bruksområder ved å utnytte den kinetiske energien til luften når den slippes ut og tanken trykkes ned. Når tankstrykket når sin nedre grense, slås luftkompressoren på igjen og trykker på tanken igjen. En luftkompressor må differensieres fra en pumpe fordi den fungerer for enhver gass / luft, mens pumper jobber med en væske.

 

Vi fører et sett ulike luftkompressorer, fra Kaeser, Fiac og Agri - og vi er sikre på at du finner noe som passer til ditt behov.