ADAPTERE OG PAKNINGER

Ved valg av adapterkit til blåsemaskiner er det viktig å vite at kabelstørrelsen som oppgis er den

maksimale kabeldiameter som benyttes. Diameteren på fiberkabler oppgis med en middelverdi og diameter vil variere litt ut i fra denne verdien.

Når adaptersett velges må det tas hensyn til dette. Verdier det kan benyttes som utgangspunkt er dette:

Nanoflow:

Adapter størrelse i XX millimeter: benyttes på kabeldiameter som er 0,1 - 0,3mm mindre

Microflow:

Adapter størrelse i XX millimeter: benyttes på kabeldiameter som er 0,2 - 1,0mm mindre

Miniflow:

Adapter størrelse i XX millimeter: benyttes på kabeldiameter som er ca 1 - 3mm mindre

Powerflow og Multiflow:

Adapter størrelse i XX millimeter: benyttes på kabeldiameter som er ca 1 - 4mm mindre

 

Eksempel, varenummer: B-MINI-103-141112007, benyttes for kabel Ø 6-8mm i 14mm rør på Miniflow.

 

Kabelpakninger velges i dimensjonen kabelen er oppgitt til å være.