Loose tube mikrokabel

Mikrokabel er en metallfri kabel med løs kledning godt egnet for blåsing. Meget kompakt kabel hvor fibre ligger i micro-sheath tuber for høyest mulig fiberantall, våre kabler leveres med opptil 432 fiber.

 

Passer best for blåsing i rør < 20 mm.

 

CPR brannklasse Eca