Splittere

Splittere brukes for å dele opp lyset i én fiber på flere fibertråder. Her vil normalt alle bølgelengdene sendes ut på alle fibertråder, bare med lavere effekt.

 

Dette gjøres i PON (passive optiske nett) eller andre steder hvor man vil dele opp effekter på flere fibertråder. De kan også brukes for å tappe ut en liten del av lyset for overvåking/feilsøking. Velg bruksområde i menyen til venstre eller se noen av våre mest populære varianter under.