Optiske kilder

Optiske kilder brukes vanligvis sammen med et effektmeter for å måle dempingen på en fiber. De må ha en stabil uteffekt og kan ha mulighet for å kommunisere med effektmeteret på andre siden av linken f.eks. for å stille inn riktig bølgelengde automatisk.