Nyttig informasjon fra WeEX

 

 

VeEX har publisert to gode artikler som blandt annet tar for seg DWDM-testing og testing av bredbånd.