Vi er medlem i fiberforrening.no

 

Fiberforening.no sier om seg selv at de skal sikre regionale fiberselskapers konkurransekraft og at verdiskapning blir igjen i hver enkelt region. Medlemmene til fiberforeningen er i hovedsak regionale og lokale netteiere og leverandører fra alle deler av fiberbransjen.

 

Ser fram til fortsettelsen

Vi er veldig glad for å kunne si at vi er medlem i fiberforeing.no .

Vi i Fiberworks ser på dette forumet som en verdifull møteplass for lokale og regionale fiberaktører, og vi ser frem til faglige utvekslinger hvor vi kan dele og skaffe oss mer kunnskap om markedet og hvilke erfaringer aktører i markedet gjør seg.

 

Fiberforeningen er en seriøs og stadig stor aktør i fiber-Norge og vi føler at Fiberworks er et naturlig medlem i dette gode selskap.

 

Som medlem ønsker å bidra til at vi som bransje får et større talerør mot nasjonale myndigheter, og vi ser fram til samarbeidet!