EE-avfall

 

Fiberworks er medlem av Eurovironment AS som håndterer EE-avfall for store deler av den norske IT-bransjen, basert på ”Forskrift om kasserte elektriske og elektroniske produkter” fastsatt av Miljøverndepartementet 16. mars 1998.


Fiberworks er pålagt å inkludere miljøavgift i prisen på alle produkter. Dette er en offentlig avgift som finansierer returordningen og sikrer best mulig håndtering av EE-avfall og gjenvinning av råvarer i kasserte produkter.