Spesialkodede transceivere og kabler (DAC og AOC)

Fiberworks koder egne transceiver og kabler, og kan derfor tilpasse dem til ulike behov.

Under følger noen eksempler på hva som kan modifiseres.

 

 

Omkoding av transceivere som ikke støttes.

 

I mange tilfeller er ønsket å benytte transceivere som det egentlig ikke er støtte for. Det kan være relatert til bølgelengde, WDM, rekkevidde, eller så enkelt som at kun en type transceiver støttes. I disse tilfellene kan transceiveren kodes til å fremkomme som den støttede transceiveren, men fungere som den ønskede transceiveren.

 

For eksempel i en switch som ikke støtter CWDM-transceivere, så kan vi kode transceiveren som en standard 1310 nm transceiver hvis det aksepteres. Hardwaren i transceiveren vil alltid være lik, slik at den alltid opererer på den bølgelengden og rekkevidden den er bygget for, men i koden kan vi skrive noe annet slik at utstyret aksepterer transceiveren. Dette har ingen betydning for utstyret, så lenge kommunikasjonshastigheten og protokoll på den elektriske siden er støttet, og korresponderer med den optiske protokollen og hastigheten. Slik vil det være mulig å bruke CWDM på systemer som egentlig ikke støtter CWDM.

 

 

Omkoding av kabler (DAC eller AOC) som skal brukes mellom utstyr fra forskjellige leverandører.

 

I noen tilfeller skal switcher fra to forskjellige leverandører kobles sammen med en kabel (enten DAC eller AOC). Om switchene ikke støtter samme transceiverkoding er det helt nødvendig å kode hver av sidene iht. de respektive leverandørenes krav. Et alternativ er å bruke to transceivere med en fibersnor mellom, men dette blir i de fleste tilfeller en dyrere løsning. For å kunne benytte kabel er det derfor nødvendig å spesialkode hver side av kabelen. En slik kabel er ikke standard, men kan modifiseres hos Fiberworks iht. behov.

 

 

Totalleveranse til utstyr fra forskjellige leverandører.

 

Hvis et større system skal settes opp med utstyr fra mange forskjellige leverandører, kan det bli et problem med riktig kode på transceivere. Fiberworks kan i de fleste tilfeller levere transceivere med kompatibilitet for hele systemet. Transceivere som eventuelt er feilbestilt kan enkelt kodes om til ønsket kompatibilitet, heller enn å måtte vente på en ny bestilling.

 

 

Kodeboks

 

Med Fiberworks kodeboks kan transceivere kodes til ønsket kompatibilitet. Vi har også mulighet til å sende spesialkoder om det skulle være nødvendig.