HVORFOR BØR DU RENSE RØR FØR DU INSTALLERER FIBEREN?

 

Rengjøring av fiberrør er viktig før du starter arbeidet med selve fiberblåsingen. I denne artikkelen får du vite hvorfor og hvordan du bør utføre denne operasjonen.

 

 

Hvis fiberrørene ikke er renset kan dette føre til at smuss eller steiner som kan finne veien inn i fiberrørene ved legging i mark eller under installasjonen av rørpakkene ikke blir oppdaget.

Dette kan hindre deg i å få til ønsket effekt og fremføring av selve fiberkabelen og dette kan forsterke problemene også i etterkant av en fiberblåsing, hvis det i en senere anledning vil være behov for fortetning/tvillingblåsing.

Rengjøring vil være kostbesparende og hjelpe deg til å lykkes med fiberinstallasjonen. Rengjøring ved benyttelse av svamper sammen med bruk av smøremiddel kan til slutt spare deg for tid og penger, og det gir deg en jevnere fiberinstallasjon.

 

Hvordan rengjør vi fiberrøret?

For å rengjøre fiberrøret, må du blåse en eller flere svamper gjennom røret. Det er forskjellige måter å gjøre dette på, men vi anbefaler å gjøre det i disse fire trinnene:

  1. Påfør en eller flere svamper i fiberøret.
  2. Legg til lufttrykk og blås svampen/svamper gjennom fiberrøret. Forsikre deg om at svampen / svampene kommer gjennom til den andre enden av røret.
  3. Kontroller at svampen / svampene ser rene ut etter å ha kommet til den andre enden - eller gjenta med nye svamper til Svampen/svampene er så ren som mulig.
  4. Svampene kan også brukes til å smøre kanalen. Bruk av smøring under fiberblåsing øker blåseavstanden betraktelig.

Putt en svamp i fiberrøret. Påfør smøremiddel før du putter inn en ny svamp

Sett på luftrykk med jevn start til fullt ønskelig trykk. Forsikre deg om at begge svampene kommer ut igjen i andre enden før du starter selve fiberblåsingen.

Mengde smøremiddel som skal benyttes er avhengig av lengden på fiberrøret som du ønsker å blåse fiberen i. Se forpakning på smøremiddel.

Benytt middel som er beregnet til rørdimensjon og den lengde du skal blåse.

 

Svampene fra Fremco er hvite. Dette er veldig praktisk, da det gjør det mye lettere for deg å se smuss og skitt. Svampene er laget med en materielltetthet som absorberer riktig mengde smøremiddel og som gjør at de ikke skal smuldre opp. I tillegg er de også laget sylinderformet for virke på best mulig måte og ikke påføre statiskelektrisitet til fiberrøret. Den hvite fargen gjør det også enkelt for deg å se når svampene er så skitne at de bør byttes ut med nye.

 

 

Det forskjellige størrelsesutvalget gjør at du kan rengjøre og smøre hele fiberrøret. Du får alle variantene hos oss.