Ulikheter mellom MTP og MPO-kabler

MPO (Multi-fiber Push-On) er en betegnelse på ulike multi-fiber konnektorer. Den vanligste typen har 12 fiber, men det finnes også varianter for eksempelvis 8, 16, 24 eller 32 fiber:

 

 

MTP® (Mechanical Transfer Push-Pull) er et merkenavn på en forbedret versjon av den opprinnelige MPO konnektoren laget av UC Conec.

 

Når man skal benytte MPO-konnetorer er det noen ting man må passe på:

  • Fiberantall
  • Fibertype
  • Kjønn
  • Polaritet

Fiberantall

MPO-konnektorer har etterhvert kommet i utgaver med mange forskjellige antall fiber. De tre bildene over viser eksempler med 8, 12 og 24 fiber. Dette kalles gjerne for Base-8, Base-12 og Base-24. I tillegg finnes Base-16 som har 16 fiber på én rad og som blant annet brukes i noen transceivere for 400GBase-SR8. Andre varianter er også foreslått men er ikke i vanlig bruk.

 

Konnektorer med 8 og 12 fiber kan brukes mot hverandre, men man får da selvsagt bare 8 gjennomgående fibertråder. Ellers må man passe på at man bare bruker konnektorer med samme fiberantall mot hverandre.

 

Fibertype

Multimodus MPO-konnektorer og -kabler for OM2, OM3 og OM4 går om hverandre og kan brukes etter hverandre i et MPO-system. Her er det bare bitraten og avstanden som avgjør hvilken fiberklasse man bør benytte. Vi tilbyr multimodus MPO-kabler med OM3 og OM4 fiber. OM3 vil fungere fint for de fleste bruksområder men for de høyeste bitratene vil OM4 være et mer framtidsrettet valg.

 

Singlemodus MPO-konnektorer er alltid vinklet, litt tilsvarende APC-konnektorer for simplex og duplex. De kan derfor aldri brukes mot multimodus MPO-konnektorer. G.657.A1/A2 kan brukes sammen med G.652.D.

 

Kjønn

MPO-konnektorer med styrepinner kalles hann (male) og uten styrepinner kalles hunn (female). En MPO-kobling må alltid gå mellom hann og hunn for å sikre at fiberkjernene treffer hverandre. Det er mulig å koble to hunn-konnektorer mot hverandre men dette vil vanligvis gi svært dårlig kontakt og høy demping.

 

MPO male vs. female

 

QSFP'er med MPO-konnektor er alltid hann og må altså ha en kabel med hunn-konnektor. I paneler kan det finnes begge varianter så det er viktig å sjekke dette når man bestiller kabler.

 

Polaritet

Polariteten til en MPO-kabel eller et MPO-system beskriver hvordan fibrene er sortert i hver ende. For 12-fiber MPO-systemer gjelder følgende:

  • Polaritet A beskriver en kabel eller et system der fiber nummer 1 på den ene siden går mot fiber nummer 1 på den andre siden, 2 går mot 2 osv.
  • Polaritet B beskriver en kabel eller et system hvor fibrene er "krysset" slik at fiber 1 på den ene siden går mot fiber 12 på den andre siden, 2 går mot 11, 3 mot 10 osv.
  • Polaritet C beskrvier en kabel eller et system for fibrene er parvis krysset slik at fiber 1 på den ene siden går mot fiber 2 på den andre siden, 2 går mot 1, 3 går mot 4, 4 mot 3 osv. Denne polariteten er lite brukt og vi tilbyr vanligvis ikke kabler eller moduler for denne.

 

Bruker man MPO-kabler mellom to paneler vil vanligvis polaritet A benyttes:

 


For direkte kobling mellom to QSFP'er med MPO-konnektor må man benytte polaritet B:

 

 

Polaritet A og B fungerer som rette og kryssede kabler på duplex fibersnorer. Så to "kryssede" kabler med polaritet B etter hverandre vil gi et "rett" system med Polaritet A. Hvis man bruker en kabel med polaritet A til å forlenge en kabel med polaritet B blir resultatet et system med polaritet B.

 

Det finnes også andre måter å beskrive disse to polaritene på:

 

Polaritet A Polaritet B
Key up - key down Key up- key up
Up - down Up - up
Rett Krysset
Straight Crossed
1-1, 12-12 1-12, 12-1

 

"Key up" og "key down" henviser her til om styresporet på konnektoren vender opp eller ned.

 

For 24-fiber MPO finnes foreløpig ikke tilsvarende standardbegreper som polaritet A og B, men omtales ofte som Type A/B/C (iht TIA-568.3-D), metode eller variant og er ofte definert av den enkelte produsent. For å forhindre koblingsfeil med MPO24 baserte produkter så bør enten TIA 568.3-D standarden følges eller ett helt klart definert koblingsdiagram som gitt av den enkelte utstyrsprodusent. For oversikter, spør produktansvarlig. 

Eksempel på Type A/B/C iht TIA-568.3-D

 

  Side A Side B
  Konnektor Key-Up Alle konnektorer Key-Down Alle konnektorer Key-Up Key-Down
    Type A:2-2 Type A:2-1   Type B:2-2 Type B:2-1   Type C:2-2
  24 MPO 24 MPO 2 x12 MPO 3 x MPO8 24 MPO 2 x MPO12 3 x MPO8 24 MPO
Fiberfarge MPO 1 MPO1 MPO1 MPO2 MPO1 MPO2 MPO3 MPO1 MPO1 MPO2 MPO1 MPO2 MPO3 MPO1
Blå 1 13 1   1     24 12   12     14
Oransje 2 14 2   2     23 11   11     13
Grønn 3 15 3   3     22 10   10     16
Brun 4 16 4   4     21 9   9     15
Grå 5 17 5     1   20 8     12   18
Hvit 6 18 6     2   19 7     11   17
Rød 7 19 7     3   18 6     10   20
Sort 8 20 8     4   17 5     9   19
Gul 9 21 9       1 16 4       12 22
Fiolett 10 22 10       2 15 3       11 21
Rosa 11 23 11       3 14 2       10 24
Turkis 12 24 12       4 13 1       9 23
Blå/m 13 1   1 9     12   12 4     2
Oransje/m 14 2   2 10     11   11 3     1
Grønn/m 15 3   3 11     10   10 2     4
Brun/m 16 4   4 12     9   9 1     3
Grå/m 17 5   5   9   8   8   4   6
Hvit/m 18 6   6   10   7   7   3   5
Rød/m 19 7   7   11   6   6   2   8
Sort/m 20 8   8   12   5   5   1   7
Gul/m 21 9   9     9 4   4     4 10
Fiolett/m 22 10   10     10 3   3     3 9
Rosa/m 23 11   11     11 2   2     2 12
Turkis/m 24 12   12     12 1   1     1 11

 

Gå til våre produktsider for å finne de kablene du er ute etter