Tunable DWDM Transceivere   

Med en tunbar DWDM-transceivere slipper man å kjøpe en spesifikk type transceiver for hver kanal/bølgelengde. En del svitsjer/rutere kan selv stille inn en gitt bølgelengde, og ellers kan man bruke vår kodeboks til å stille den inn selv. 

 

Vi har tre typer tunable SFP+: Standard, Advanced og Auto-tunable:

Standard

Standard-versjonen støtter alle funksjoner i SFF-8690 og kan tunes til 96 ulike kanaler fra 191,35 THz til 196,10 THz. 

  

Advanced

I Advanced-versjonen kan man i tillegg velge en spesfikk oppstartsbølgelengde, endre kanalgrensene (nødvendig på enkelte typer Cisco-rutere), låse den så den blir som en fast DWDM-transceiver, aktivere Tx dither for bruk sammen med forsterkere m.m.  

  

Auto-tunable

Enda et hakk hvassere er vår Auto-tunable som altså tuner seg selv. Det eneste man må gjøre er å koble den til ønsket port på en DWDM-multiplekser. Den kan dermed brukes i utstyr som ikke støtter tunable SFP+ i utgangspunktet, som for eksempel enkle "kontorsvitsjer" eller mediakonvertere. Denne funksjonaliteten kan også slås av og da fungerer den som vår Advanced-versjon. Denne kan også brukes i røffere miljøer da den har temperaturområde -40 til +85 grader. 

 

Auto-tuning 

  • Senderne på begge sider skanner gjennom tilgjengelige DWDM (ITU) kanaler for å finne riktig frekvens i forhold til porten de er koblet til på DWDM-multiplekseren. 

  • Hver gang de prøver en ny frekvens kodes det inn i signalet hvilken frekvens de sender på. 

  • Når en av dem treffer riktig frekvens blir signalet mottatt av transceiveren på motsatt side av linken. 

  • Denne vil deretter rapportere tilbake hvilken frekvens den mottok samtidig som den fortsetter å lete etter riktig frekvens i motsatt retning på linken. 

  • Når denne også treffer riktig frekvens får samtidig den første transceiveren beskjed om hva som var riktig frekvens og den sier fra at prosessen kan stoppe.  

  • Prosessen tar inntil 5 minutter avhengig av hvor mange kanaler som må skannes gjennom før man finner den riktige. 

 

Vi har laget en fin oversikt over DWDM-kanaler i ressurssenteret vårt, den kan være fin å bruke når du skal finne det du er på jakt etter.