V-SAM ITU-T Y.1564 for Ethernet-testing

 

 

Ethernet fortsetter å utvikle seg som den valgte transportteknologien, og derfor har nettverk endret fokus fra ren flytting av data til å tilby underholdning og nye applikasjoner i en sammenkoblet verden. Ethernet-baserte tjenester som mobil backhaul, business og grossist-tjenester må ha en rekke applikasjoner som tale, video, e-post, nettbutikk og andre tjenester. Disse applikasjonene stiller nye krav til nettverksytelse og til metoder som brukes til å validere ytelse. Derfor bør du teste Ethernet jevnlig.

 

ITU-T Y.1564-standarden brukes for installering og feilsøking av Ethernet-baserte tjenester. Y.1564 er den eneste standard testmetoden som muliggjør full validering av Ethernet-servicenivå-avtaler (SLAer) på en enkel måte.

 

Under finner du informasjon om type trafikk (grønn, gur og rød) og krav til forskjellige ytelsesindikatorer.

 

 

Realiteten om dagens nettverk

Ethernet-nettverk betjener sanntid og sensitive tjenester. Vanligvis kan all nettverkstrafikk klassifiseres under tre trafikktyper: best innsats, sanntid og høyprioritet.

 

Hver trafikktype påvirkes forskjellig av nettverksegenskapene, og du må sørge for at den er formet for å møte sitt minste ytelsesmål.

 

 

Trafikk

Applikasjon

Dette må du sjekke

Ikke garantert

Ikke sanntid- eller datatransport

• Data

• Internett tilgang

• FTP nedlastning/opplastning

• Server, lagring

Sanntidsdata

Tapt sanntidssending som ikke kan bli gjenskapt.

• VoIP

• IPTV, video on demand

• Internett, radio, TV

• Internett gaming

• Videokonferanse

Høyprioritet data

Obligatorisk trafikk som brukes til å vedlikeholde stabilitet i nettverket

• OAM frames

• Switching/routing control frames

• Nettverk synkronisering som SyncE, 1588v2

 

For å sikre QoS, må leverandører konfigurere nettverkene sine riktig for å definere hvordan trafikken vil bli prioritert. Dette oppnås ved å tilordne forskjellige nivåer av prioritet til hver versjon av tjenesten og nøyaktig konfigurering av nettverksprioriteringsalgoritmer.

 

QoS-håndhevelse refererer til metoden som brukes til å skille trafikken til ulike tjenester via spesifikke felt i rammene, og dermed prioritere rammer for visse tjenester fremfor andre rammer. Disse feltene gjør det mulig for et nettverkselement å betjene og skille mellom høy- og lavprioritetstrafikk.

 

 

Viktigheten av SLA

En SLA er en bindende kontrakt mellom en tjenesteleverandør og en kunde som garanterer minimum ytelse som vil bli sikret for tjenestene som tilbys. Disse SLA-ene spesifiserer viktige videresendingsegenskaper og minimumsytelse garantert for hver karakteristikk.

 

Viktige ytelsesindikatorer

Ikke garantert

Sanntid data

Høy prioritet data

CIR (Mbit/s) (grønn trafikk)

2.5

5

10

EIR (Mbit/s) (gul trafikk)

5

0

5

Rammeforsinkelse (ms)

<30

<5

5-15

Rammeforsinkelse variasjoner (ms)

n/a

<1

n/a

Rammetap (%)

<0.05

<0.001

<0.05

VLAN

300

100

200

 

 

 

Kundetrafikk er klassifisert i tre trafikklasser, som hver tildeles en bestemt farge: grønt for engasjert trafikk, gult for overflødig trafikk og rødt for forkastet trafikk.

 

• Committed information rate  (CIR) eller grønn trafikk:

Viser til båndbredde som garantert er tilgjengelig til enhver tid for en bestemt tjeneste; for grønn trafikk, minimum ytelsesmål (dvs. nøkkel ytelsesindikatorer eller KPIer) garanteres å bli oppfylt.

 

• Exess information rate (EIR) eller gul trafikk:

Henviser til overflødig båndbredde over CIR som kan være tilgjengelig avhengig av nettverksbelastning og bruk; for gul trafikk garanteres ikke minimum ytelsesmål.

 

• Discarded eller rød trafikk:

Henviser til trafikk som er over CIR eller CIR / EIR-satsen, og som ikke kan videresendes uten å forstyrre andre tjenester; rød trafikk blir derfor kastet.

 

 

Trafikklasser

Båndbredde

Ytelsesmål

KPI

Grønn trafikk

0 til CIR

Garantert videresending

Garantert KPI

Gul trafikk

CIR til EIR

Beste innsatsdata

Ikke garantert KPI

Rød trafikk

> EIR eller CIR

Kassert trafikk

Ikke aktuelt

 

Viktige ytelsesindikatorer

 

KPI er spesifikke trafikkegenskaper som indikerer minimumsytelsen til en bestemt

trafikkprofil. Under grønne trafikkforhold må nettverket garantere at disse minimumene

ytelseskravene er oppfylt for all videresendt trafikk.

Du finner resten av utvalget vårt av ethernet testere her.

 

Ring oss på  +47 23 03 53 30 så finner vi sammen den rette løsningen for dere.

 

Se presentasjon under eller last ned pdf-versjon her

 

Fem gode grunner til å teste Ethernet

Her får du vite hvorfor du skal teste Ethernet.

Hva er Ethernet

Hva er Ethernet, hva er forskjellen på Ethernet og Internet? Og hvorfor er dette noe som må testes?

5 kjappe om Ethernet

Roger gir deg 5 kjappe svar på våre spørsmål om Ethernet.