Introduksjon til fiberoptikk og WDM   

Dette er et todagers introduksjonskurs til fiberoptikk og WDM. Kurset gir en innføring i de delene av fiberoptikken som ligger til grunn for WDM-teknologi. CWDM blir gjennomgått relativt grundig med en målsetting om at man etter kurset kan planlegge og dimensjonere både enkle og mer avanserte løsninger. Det blir også en introduksjon til DWDM og en del tips til planlegging og drift av WDM-systemer.

 

Målgruppe:

Personer med noe erfaring fra IT / telekom som vil lære mer om fiberoptikk og WDM med sikte på planlegging, innkjøp, installasjon og feilsøking av slike systemer.

 

 

Innhold:

Første dag er hovedfokus på grunnleggende fiberoptikk og CWDM. Dag to blir det mer om CWDM, en introduksjon til DWDM, et dypdykk i virkemåten for de viktigste WDM-komponenter og en del tips i forbindelse med planlegging og drift av WDM-systemer.

 

 

 

Detaljert emneliste:

Kursdetaljer:

Varighet: 2 dager

Pris: 8900,-

For mer informasjon ta kontakt på kurs@fiberworks.no.

 

 

Jeg vil melde meg på!