Dempeledd hann-hunn

Dempeledd brukes der det er behov for å dempe mengden effekt i en fiberoptisk link, dette kan være nyttig der det er en mottager som er sårbar for høy effekt - typisk for APD mottagere.