Åpenhetsloven

Åpenhetsloven er lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Bakgrunnen for loven er å sikre at norske virksomheter tar helhetlig ansvar for sine verdikjeder, og løpende gjennomfører menneskerettslige aktsomhetsvurderinger i disse. Vi gjennomfører aktsomhetsvurderinger i tråd med kravene i åpenhetsloven §4.

 

I vårt interne regelverk er det fastsatt at vi forplikter oss til å følge grunnleggende menneskerettigheter i henhold til FNs menneskerettighetserklæring, herunder FNs barnekonvensjon art. 32, samt ILOs konvensjoner nr 29, 87, 100, 105, 111, 138 og 182.

 

Vi har utarbeidet Etiske retningslinjer for handel og menneskerettigheter. Denne kan leveres ved forespørsel.

 

Her finner du Åpenhetsloven på Lovdata: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2021-06-18-99

 

Aktsomhetsvurdering fra Fiberworks AS

I henhold til den nye Åpenhetsloven jobber vi bevisst med å kartlegge og vurdere eventuelle negative påvirkninger/skader i egen virksomhet, leverandørkjede og forretningsforbindelser.

 

Det skal iverksettes tiltak for å forebygge, redusere eller stanse negative påvirkninger/skader.

 

Vår rapport kan lastes ned HER.