FIBERWORKS KVALITETSPOLICY

Fiberworks er nå sertifisert både i henhold til ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015

 

Fiberworks AS skal tilstrebe å ha best kundeservice, tjenester og kvalitet innenfor leveranse av fiberoptiske produkter. Samtidig skal vi ha kontinuerlig fokus på å ha et lavest mulig miljømessig fotavtrykk. På denne måten skal vi være markedsleder og det naturlige førstevalget til våre kunder og leverandører. Vi må være oppmerksomme på kundens ønsker og vi må tilpasse våre tjenester og produkter etter deres behov.

 

Alle våre ansatte må delta i miljø- og kvalitetsarbeid, som må være preget av fokus på våre grunnleggende verdier.

  • Presisjon
  • Resultatorienterte
  • Respekt
  • Løsningsfokuserte
  • Miljøvennlige

 

 

Kvalitet og god service betyr for oss:

 

· Alle produkter må oppfylle kundens krav og forventninger

· Leveringstider skal holdes

· Produktene våre plukkes, pakkes og leveres på den beste og sikreste måten

· Rask håndtering av reklamasjoner og garantier

· Tilby vår produktkompetanse og veiledning for å hjelpe kunde i å velge riktig produkt til riktig løsning

· Hjelpe kunde med kompetanseheving via oppdatert e-handelsløsning, kurs, opplæring og kundemøter.

· Vi skal alltid vurdere de miljømessige konsekvensene av de valg vi tar.

 

 

 

Ansatte

 

Vi har helse- og miljø, samspill, trivsel og trygghet for våre medarbeidere som viktige suksesskriterier. Ved kontinuerlig fokus på kompetanse hevning vil alltid våre ansatte jobbe med å videreutvikle vår kunnskap. Alle ansatte arbeider for at kundene i størst grad skal være fornøyd i møte med oss og våre produkter.

Kvalitetsprodukter fra ledende leverandører

Fiberworks skal være en ledende leverandør av fiberoptiske produkter for moderne kommunikasjonsnett. Dette skal gjennomføres i samarbeid med ledende leverandører innenfor

sine produktområder. Vi ønsker å jobbe med selskaper som er opptatt av miljø og som tar dette på alvor.

 

 

 

Logistikk

 

Vi skal til enhver tid ha så riktige varer på lager som mulig for rask levering. Vi skal velge transportpartnere som har fokus på bærekraft og miljøvennlige løsninger.

 

 

 

Service og support

 

Fiberworks ønsker til enhver tid å yte god service ovenfor kundene våre og levere kostnadseffektive produkter og løsninger etter kundens behov. Vi skal være tilgjengelige med raske tilbakemeldinger ved alle henvendelser og gi profesjonell og effektiv support når kunden opplever problemer. Vi tilstreber alltid å yte det lille ekstra for våre kunder.

 

 

 

Ansvarlighet

 

Vi vil til enhver tid opptre innenfor de rammebetingelser som gjelder for oss og være en positiv bidragsyter i arbeidet med å ivareta vårt ytre miljø og omgivelser for øvrig. Vi tar også ansvar overfor våre kunder og deres tilbakemeldinger, og tilstreber dette i vårt daglige arbeid.

 

 

Vi skal alltid jobbe for å bli bedre

 

 

Vi skal ha kontinuerlig forbedring i alle prosesser. Dette omfatter arbeidsmetoder, kompetanseutvikling og utnyttelse av tilgjengelig teknologi. Vi benytter også tilbakemeldinger fra våre kunder i dette arbeidet, vi lytter til våre kunder.

 

 

 

Kvalitetsleder i Fiberworks er Eva Lid